Hotline: 1900.8960

CONECO: Nhà máy sản xuất ô tô chuyên dụng hàng đầu Việt Nam

trách nhiệm xã hội

Khi niệm "trch nhiệm x hội" Định nghĩa trch nhiệm x hội của doanh nghiệp: khng chỉ l văn bản m l hnh động thực tế

Trch nhiệm x hội của doanh nghiệp thể hiện rất r văn ho v những gi trị của doanh nghiệp trong qui trnh pht triển bền vững tại cc vng lnh thổ khc nhau. Ni một cch khc, trch nhiệm x hội của doanh nghiệp bao gồm những việc lm mang tnh nhn văn, v những hnh động mang tnh pht triển bền vững của cng ty về mặt kinh tế, x hội, mi trường, quản l, v văn ho.

Trch nhiệm x hội của doanh nghiệp thể hiện được cam kết của doanh nghiệp. N cũng l một bộ qui tắc ứng xử của doanh nghiệp, bộ qui tắc ny vừa gp phần định hướng việc đnh gi tc động của doanh nghiệp đối với vng lnh thổ vừa gp phần định hướng cho việc cải thiện hệ sinh thi.

Xt về mặt php l v kinh tế, doanh nghiệp khng bắt buộc phải cam kết thực hiện trch nhiệm x hội, trừ những doanh nghiệp nim yết trn thị trường chnh khon. Những doanh nghiệp ny phải cng bố bản bo co hng năm những tc động của cng ty đối với mi trường v x hội.

TỔNG CNG TY CONECO đang cố gắng đng gp cho sự pht triển bền vững tại những vng m chng ti hoạt động. Chng ti xc lập nhiều chương trnh cơ bản để thực hiện trch nhiệm x hội của . Trong giai đoạn đầu tin , chng ti sẽ nghin cứu v đưa ra cc m hnh v cc chiến dịch hoạt động x hội nhằm khẳng định gi trị cốt li của mnh v nng tầm mnh ln thnh một đơn vị sản xuất xe chuyn dng c uy tn.

Slogan thể hiện ton bộ triết l đng gp x hội của CONECO, chữ "mi trường” đại diện cho niềm tin v hy vọng của mi trường, chữ "hnh động” đại diện cho những mong muốn thay đổi v pht triển khng ngừng, v chữ "xanh” đại diện cho một sự sạch sẽ v tươi mt.

Tuyn bố sứ mệnh đng gp cho x hội: L một nh sản xuất xe chuyn dng hng đầu của VIỆT NAM, CONECO tiến hnh cc hoạt động kinh tế sinh thi thn thiện v thực hiện trch nhiệm x hội một cch tch cực để đảm bảo hạnh phc v bền vững x hội.

Hy khng ngừng theo di chng ti thng qua trang web để biết chng ti đ lm g để thực hiện trch nhiệm x hội của mnh.

Website: www.coneco.com.vn, www.coneco.vn
Facebook: www.facebook.com/Tổng-Cng-Ty-Coneco

Hỗ trợ 24/7
Hotline 0982 42 1125 sales@coneco.com.vn
Mr Bình 096.594.7851 binhconeco109@gmail.com
Hotline bảo hành 097 4084 889 baohanh@coneco.com.vn
Mr Tú (Chi nhánh TPHCM) 0945660509 vantu.coneco@gmail.com
043 562 7151
043 562 7152
Tuyển dụng